Εδώ μπορείτε να δείτε τους τίτλους των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του Α κύκλου Σπουδών του ΠΜΣ ΣΤΕΜ

Παρουσίαση Γιάννη Χριστακόπουλου για το STEM