16.06.2016 ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016-2017

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Mηχανικώv (Master of Science in Science, Technology, Engineeringand Mathematics)», καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για (35) τριάντα πέντε θέσεις.

Η αίτηση θα υποβάλλεται (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) από την Δευτέρα 20/6/2016 μέχρι και την Τετάρτη 7/9/2016

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων,  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση σας καθώς και την διαδικασία επιλογής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.  
niños
4.04.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Π.Μ.Σ. «Διδακτική στις Φυσικές  Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την  Επιστήμη των Mηχανικώv (Master of Science in Science, Technology, Engineering and  Mathematics)»
Mujer
02.06.2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του Π.Μ.Σ. «Διδακτική στις Φυσικές  Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την  Επιστήμη των Mηχανικώv (Master of Science in Science, Technology, Engineering and  Mathematics)»
Browse All Brands