Μόνιμο προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Ψυχάρης Σαράντος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Γομάτος Λεωνίδας, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

Μπότσαρη Ευανθία , Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Πανέτσος Σπυρίδων, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Φραγκούλης Ιωσήφ , Αναπλ..Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

Κασιματη Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Παπανικολάου Κυπαρισσία, Αν. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Οικονόμου Ανδρέας, Επικ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Αρμακόλας Στέφανος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π ,ΑΣΠΑΙΤΕ

Η κ. Νύκτα Αθηνά, Αναπλ.Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει επίσης ως συνεπιβλέπουσα Διπλωματικών Εργασιών

Nike Air Max Plus