Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Mηχανικώv.
(Σ.Τ.Ε.Μ. στην Εκπαίδευση - S.T.E.M. in Education)

psycharisΣας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διδακτική και Σ.Τ.Ε.Μ. στην Εκπαίδευση, (Διδακτική στις Επιστήμες(Φυσικές Επιστήμες), στην Υπολογιστική Επιστήμη-Τεχνολογία-Πληροφορική, στην Επιστήμη των Μηχανικών  και Διδακτική στα Μαθηματικά) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Καθηγητής Σαράντος Ψυχάρης

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 

Nike