Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το κόστος ανέρχεται στις 3.400 € από τα οποία τα 1200 € καταβάλλονται στην έναρξη του Α εξαμήνου, τα υπόλοιπα 1200 € στην έναρξη του Β Εξαμήνου και τα υπόλοιπα 1000 € στην έναρξη του Γ Εξαμήνου

Homme