Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ ΣΤΕΜ.